SRP i Samfundsfag og Historie om USA’s økonomiske kriser

DKK25,00

Indledning

Om den store recession i 1930erne og finanskrisen i 2008 minder om hinanden, vil jeg undersøge i indeværende projekt. Svaret stikker i mange retninger, hvilket jeg finder ud af undervejs i projektet, når jeg går på opdagelse i de historiske kildematerialer.

I indeværende studieretningsprojekt vil jeg redegør for baggrunden for Wall Street krakket i USA i 1929 og forklare, hvordan krakket og den efterfølgende krise pa?virkede den økonomiske og politiske udvikling i USA. 

Herefter vil jeg sammenligne krisen i 30’erne med den økonomiske krise efter 2008 og undersøge hvordan man forsøgte at løse de to kriser. Jeg vil inddrage Roosevelts krisepolitik og analysere  Herbert Hoovers tale fra 1935.

Derefter vil jeg diskutere hvilken udstrækning økonomiske kriser kan forebygges samt bekæmpes ved hjælp af økonomisk politik. Herefter vil jeg vurdere a?årsagerne til de forskellige valg af kriseløsning i 1930’erne og efter 2008. 

 

Quick Checkout

Beskrivelse

Indholdsfortegnelse

Abstract 2

Indledning 3

Redegørelse 3

Baggrunden 3

Økonomiske konsekvenser 5

Økonomisk og samfundsmæssig krise og konsekvenser derved 7

Politiske konsekvenser 7

Analyse 9

Too Big to Fail 11

Obama 12

Roosevelt 13

Analyse af Hoovers tale 16

Diskussion 18

Konklusion 21

Litteraturliste 22

 

Abstract

I will briefly explain the background for Wall Street cracked the United States in 1929 and explain how the crack and the subsequent crisis affected the economic and political development of the United States.

 

Hereafter I compare the crisis of the 30’s with the economic crisis after 2008 and and also investigate how to try to solve the two crises. I include Roosevelt’s crisis policy and hereafter analyse Herbert Hoover’s speech from 1935.

 

Finally, I discuss the extent to which economic crises can be overcome and combated using economic policy. I also consider the reasons for the different choices of crisis solution in the 1930s and after 2008. 

Indledning

Om den store recession i 1930erne og finanskrisen i 2008 minder om hinanden, vil jeg undersøge i indeværende projekt. Svaret stikker i mange retninger, hvilket jeg finder ud af undervejs i projektet, når jeg går på opdagelse i de historiske kildematerialer.

I indeværende studieretningsprojekt vil jeg redegør for baggrunden for Wall Street krakket i USA i 1929 og forklare, hvordan krakket og den efterfølgende krise pa?virkede den økonomiske og politiske udvikling i USA. 

Herefter vil jeg sammenligne krisen i 30’erne med den økonomiske krise efter 2008 og undersøge hvordan man forsøgte at løse de to kriser. Jeg vil inddrage Roosevelts krisepolitik og analysere  Herbert Hoovers tale fra 1935.

Derefter vil jeg diskutere hvilken udstrækning økonomiske kriser kan forebygges samt bekæmpes ved hjælp af økonomisk politik. Herefter vil jeg vurdere a?årsagerne til de forskellige valg af kriseløsning i 1930’erne og efter 2008.