SRP i Historie og Engelsk – Den store depression vs Finanskrisen

DKK25,00

Indledning

 

Nærværende studieretningsprojekt beskæftiger sig med den økonomiske krise i 1930’erne og krisen i 2008, samt de daværende præsidenters italesættelser af den gennem en kombination af fagene engelsk og historie.

 

Jeg vil i projektet redegøre for den økonomiske krise i USA i 1930erne, hvor jeg vil rette fokus på krisens årsager og den politiske håndtering af den. I forlængelse heraf inddrager jeg statistik over USA’s økonomi i årene mellem 1929 og 1940.

 

I analysen vil jeg inddrage Franklin D. Roosevelts ”Inaugural Address” fra den 4. marts 1933 og udvalgte afsnit fra Barak Obamas tale ”Remarks by the President on the Economy in Osamatowie fra den 6. december 2011. I analysen vil jeg særligt rette fokus på talernes retorik og deres referencer til amerikanske værdier. 

 

Endeligt vil jeg diskutere forskelle og ligheder mellem de to økonomiske kriser i henholdsvis 1930erne og fra 2008 i USA, hvor jeg også inddrager statistisk materiale fra den sidstnævnte krise. 

 

Quick Checkout

Beskrivelse

Indholdsfortegnelse

Indledning 2

Redegørelse 3

Fra luksus til en luset livsstil 3

Politisk indblanding 6

Analyse 8

Realitetstjek og fornyet fremtidshåb 8

Finpudsede værdier 14

Diskussion 17

Konklusion 20

Litteraturliste 21

 

Indledning

 

Nærværende studieretningsprojekt beskæftiger sig med den økonomiske krise i 1930’erne og krisen i 2008, samt de daværende præsidenters italesættelser af den gennem en kombination af fagene engelsk og historie.

 

Jeg vil i projektet redegøre for den økonomiske krise i USA i 1930erne, hvor jeg vil rette fokus på krisens årsager og den politiske håndtering af den. I forlængelse heraf inddrager jeg statistik over USA’s økonomi i årene mellem 1929 og 1940.

 

I analysen vil jeg inddrage Franklin D. Roosevelts ”Inaugural Address” fra den 4. marts 1933 og udvalgte afsnit fra Barak Obamas tale ”Remarks by the President on the Economy in Osamatowie fra den 6. december 2011. I analysen vil jeg særligt rette fokus på talernes retorik og deres referencer til amerikanske værdier. 

 

Endeligt vil jeg diskutere forskelle og ligheder mellem de to økonomiske kriser i henholdsvis 1930erne og fra 2008 i USA, hvor jeg også inddrager statistisk materiale fra den sidstnævnte krise.