At skrive en pressemeddelelse

En pressemeddelelse giver medieomtale

En pressemeddelelse kan give dig omtale i medierne. I medieomtalen bliver du til eksperten på området. Du kan bruge omtalen i medierne til at fortælle en bred målgruppe om hvad du ved meget om og arbejder med. Denne medieomtale vil styrke din markedsføring og derigennem skabe mere trafik på din hjemmeside. Desuden bliver du en kilde, som journalister fremover vil rette henvendelse til, så du fremover opnår yderligere medieomtale uden at løfte en finger.

OMM kan fortælle dig hvilke gode historier i professionelle pressemeddelelser, der får journalister til at tale om dine historier. På den måde får du den spalteplads, som kan skabe mere omtale end dine konkurrenter

 

Journalister er hurtige til at vurdere, om pressemeddelelsen skal en tur i mediemøllen eller i makulatoren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få mere omtale i pressen og på de sociale medier

Hvordan man skriver en pressemeddelelse, kan du overlade til OMM. Jeg skriver din pressemeddelelse ud for de væsentligste journalistiske principper og opbygger den efter journalisternes arbejdsmetode. Dette forhøjer chancen for at dine udtalelser bliver kopieret direkte ind i interviews, artikler, eller notitiser om din virksomhed. Det letter  journalistens arbejde og giver din virksomhed medieomtale i forskellige medier. Jeg kender opskriften på den gode pressemeddelelse.

En god pressemeddelelse er din vej til medierne.

Den gode pressemeddelelse er skrevet akkurat som en journalist vil have det. Et stort produktionspres på journalisterne gør, at deres tid og resourcer er knappe. Derfor skal dit budskab være præcist og tydeligt i en pressemeddelelse. Overskriften skal være fængende og klart og tydeligt beskrive indholdet af pressemeddelelsen. Teksten skal også være kort og stå skarpt. Desuden bør pressemeddelelsen kun indeholde ét budskab.

Jeg sørger for at pressemeddelelsen bliver vinklet efter de medier, som du ønsker omtale i. Jeg skriver efter nyhedstrekanten, hvilket betyder, at det allervigtigste står først. I pressemeddelelsen indtænker jeg en vinkel, som bidrager med noget nyt. Inden jeg kontakter medierne, kan du gennemtjekke pressemeddelelsen, således jeg sikrer mig, at budskabet er så akkurat som muligt.

Kontakt mig og hør nærmere om hvordan jeg kan hjælpe dig med at komme i nyhedsstoffet.

Du kan også kontakte mig via mobil: 21 25 88 74.